Opdracht kwartiermaker voor Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

Omschrijving van de opdracht aan de kwartiermaker die een ontwerp maakt voor de inrichting van een Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden.

Opdracht kwartiermaker voor Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden