Verslag internetconsultatie aanpak fiscale regelingen

Om de aanpak en weging van de fiscale regelingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en een bredere dialoog mogelijk te maken, is een internetconsultatie gehouden. Dit verslag geeft een beeld van de respondenten en de inhoud van de reacties.

Verslag internetconsultatie aanpak fiscale regelingen