Taakopdracht Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel 2024

Het opstellen van een zelfstandig leesbaar syntheserapport met als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema’s van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

Taakopdracht Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel 2024