Handreiking schoolbesturen tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

Deze handreiking is een toelichting op de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.