Bijlage bij Kamerbrief: verdeling middelen 'fair pay'

Publicatie met de verdeling van de middelen voor 'fair pay' (eerlijke beloning) als onderdeel van de publicatie van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028 (bis-regeling).

Bijlage bij Kamerbrief: verdeling middelen 'fair pay'