Bestuurlijke reactie Directie Particulieren op Adviescommissie Analytics over Signaalmodel Vroegsignalering

Reactie van Directie Particulieren van de Belastingdienst op het advies van de Adviescommissie Analytics over de ontwikkeling en implementatie van het Signaalmodel Vroegsignalering.

Bestuurlijke reactie Directie Particulieren op Adviescommissie Analytics over Signaalmodel Vroegsignalering