Documenten bij besluit op Woo-verzoek over consumentenvuurwerk categorie F1 en F2

Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van een overzicht van alle door de ILT gehanteerde normen en richtlijnen voor de keuring van consumenten vuurwerk van categorie F1 en F2, alle documenten over de afkeur van producten van categorie F1 en F2 die in 2022 en 2023 zijn gekeurd, een bewijs van certificering/opleiding van de personen die besloten hebben tot afkeur van categorie 1 en 2 producten in de periode van 2022 en 2023, alle communicatie tussen ILT en het ministerie van IenW in 2023 en een bewijs van kundigheid en opleiding van de keurders.

Documenten bij besluit op Woo-verzoek over consumentenvuurwerk categorie F1 en F2