Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2025, zelfstandige wetsvoorstellen, belastingverdragen en Europese trajecten

Overzicht van het voorlopige pakket Belastingplan 2025 en de daarin opgenomen maatregelen, belastingwetsvoorstellen die buiten het Belastingplan vallen, recent ondertekende belastingverdragen en lopende Europese onderhandelingen over belastingonderwerpen.

Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2025, zelfstandige wetsvoorstellen, belastingverdragen en Europese trajecten