Herijking uitvoeringstoets beperken 30%-regeling tot WNT-norm (Belastingplan 2023)

De Belastingdienst heeft de uitvoerbaarheid beoordeeld van een maatregel om de impact van de overgangsregeling voor de beperking van de onbelaste vergoeding binnen de 30%-regeling op de Belastingdienst te beperken. Deze beperking is onderdeel van het Belastingplan 2023.

Herijking uitvoeringstoets beperken 30%-regeling tot WNT-norm (Belastingplan 2023)