Mid-term review IZA - Samen werken aan zorg en welzijn

Dit magazine is een samenstelling van

  • feitelijke, cijfermatige informatie,
  • kwalitatieve duidingen van experts, en
  • onderzoeken en rapportages over specifieke onderdelen van het IZA.

Naast de kwalitatieve en feitelijke informatie zijn ook een aantal mensen uit de praktijk geïnterviewd. Niet alleen om voorbeelden uit de praktijk uit te lichten, maar juist om vanuit verschillende perspectieven mensen die in de regio meewerken aan de implementatie van het IZA te vragen naar hun ervaring.

Dit document is daarmee niet het eindpunt, maar het startpunt voor een gesprek over hoe het nu gaat met het IZA en wat er in de toekomst nodig is-om onze ambitie waar te maken.