Coalitieakkoord CDA, PvdA en ChristenUnie

Het coalitieakkoord 'Samen werken, samen leven', dat de fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie op 7 februari 2007 bereikten.