Verkenning duurzaamheid voor Structuurvisie Buisleidingen

Het ministerie van VROM heeft CE Delft gevraagd

Korte verkenning van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van VROM,  naar de duurzaamheidsaspecten van buisleidingtransport.

Verkenning duurzaamheid voor Structuurvisie Buisleidingen (PDF | 28 pagina's | 568 kB)