Rapport Markeringspunten en mijlpalen

Het rapport beschrijft de ontwikkeling van duurzaam bouwen in Nederland aan de hand van een aantal mijlpalen zoals het Nationaal Milieubeleidsplan uit 1972 tot 2010.