De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

De Nederlandse maritieme strategie 2015-2025 biedt een integraal kader voor het rijksbrede beleid voor de maritieme cluster.

De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025 (PDF | 23 pagina's | 1,2 MB)