Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding

De lerarenbeurs is in 2008 ingesteld voor bestaande leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Het doel van de lerarenbeurs is de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het beroep aantrekkelijker te maken.

Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding (PDF | 58 pagina's | 2,3 MB)

De vragen die in dit rapport worden beantwoord zijn:

  • Leidt de lerarenbeurs tot meer hoger-onderwijsdeelname, meer afronding van hogeronderwijsopleidingen, en meer behoud in het onderwijs?
  • Welke trends zien we in aanvragen voor de lerarenbeurs en de uitgaven?
  • Wie vragen een lerarenbeurs aan en hoe verhouden de aanvragers- en schoolkenmerken van de aanvragers zich tot die van de gemiddelde lerarenpopulatie?
  • Hoe staat het met deelname aan en afronding van hoger-onderwijsopleidingen onder degenen die een beurs hebben gekregen in de opeenvolgende aanvraagrondes?
  • Wat zijn voorspellende factoren (aanvraag- en docentkenmerken) voor de kans op deelname en afronding van een hoger-onderwijsopleiding?