Energierapport - Transitie naar Duurzaam

Hierbij treft u het Energierapport - Transitie naar Duurzaam. Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) van integreren energie in het ruimtelijk beleid.

Energierapport - Transitie naar Duurzaam (PDF | 148 pagina's | 4,3 MB)