De Nota Frequentiebeleid 2016

In de periode van oktober 2015 tot en met april 2016 is een reeks ronde-tafelbijeenkomsten gehouden om inbreng van belanghebbenden te verkrijgen voor het opstellen van een nieuwe nota frequentiebeleid. De uitkomst van dit proces heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de nieuwe nota frequentiebeleid 2016 op te stellen.

De Nota Frequentiebeleid 2016 (PDF | 45 pagina's | 2,5 MB)