De burger aan het woord: publieksopvattingen over moderne biotechnologie

Naar aanleiding van de Trendanalyse Biotechnologie 2016 is de wens uitgesproken om te verkennen hoe het publiek en maatschappelijke waarden beter betrokken kunnen worden bij afwegingen ten aanzien van het nut en de risico's van biotechnologische toepassingen. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht in publieksopvattingen rondom moderne biotechnologie.

Publieksopvattingen over moderne biotechnologie (PDF | 47 pagina's | 1,4 MB)

Infographic publieksopvattingen over moderne biotechnologie (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)