Wet beveiliging netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor digitale dienstverleners

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) uit 2018 regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht om beveiligingsmaatregelen te treffen. Sindse 1 januari 2019 kunnen digitale dienstverleners incidenten melden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT). De brochure geeft informatie over deze wet voor digitale-dienstverleners als online marktplaatsen, clouddiensten en zoekmachines. Meer informatie over de wet en informatie voor vitale aanbieders staat op de website van het Nationaal Cybersecurity Centrum.

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) voor digitale dienstverleners (PDF | 14 pagina's | 149 kB)