Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor Digitale dienstverleners

De Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) is per 9 november 2018 in werking getreden. Deze wet regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen). Vanaf 1 januari 2019 kunnen digitale dienstverleners incidenten melden bij het CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Hierbij vindt u nadere informatie over deze wet voor digitaledienstverleners (online marktplaatsen, clouddiensten, zoekmachines). Overige Informatie over de wet en in het bijzonder ook voor vitale aanbieders vindt u op de website van het Nationaal Cybersecurity Centrum.

Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) voor Digitale dienstverleners (PDF | 14 pagina's | 149 kB)