Onderzoek naar Financiering Opleiden in de School

Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek door de Auditdienst Rijk naar de financiering van Opleiden in de School (OidS). De geïnterviewde partijen onderschrijven de ambitie om deze intensievere vorm van werkplekleren en inductietrajecten uit te bereiden richting 100% in 2030. De ADR concludeert dat een tegemoetkoming voor OidS gewenst blijft en beschrijft 4 mogelijke scenario's om de doorontwikkeling en uitbreiding van OidS te versterken.