Ontwerpend onderzoek regionaal OV-knooppunt Terneuzen

Dit rapport bevat een ontwerpend onderzoek naar de rol en de positie van OV-knooppunten in het kader van het “toekomstbeeld OV 2040”.
Één van de casestudies voor dit onderzoek betreft het regionaal busstation van Terneuzen.