Strategische Kennisagenda OCW 2019 – 2024

De Kennisagenda bevat de strategische vragen die OCW-breed spelen, op de terreinen van onderwijs, cultuur, wetenschap, media en emancipatie.