Schets Mobiliteit naar 2040 veilig, robuust, duurzaam

Met de Schets Mobiliteit 2040 wil het kabinet richting geven aan het denken en handelen op het gebied van mobiliteit, en kansen verkennen om stap voor stap onze ambitie te realiseren: een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem. De gebruiker en diens deur-tot-deur-reis staan hierbij centraal en de impact op de leefomgeving is minimaal. De schets is ook een uitnodiging aan medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om deze ambitie gezamenlijk invulling te geven en waar te maken.

Schets Mobiliteit naar 2040 veilig, robuust, duurzaam (PDF | 40 pagina's | 2,6 MB)