De Nederlandse Maritieme cluster

De monitor betreft een analyse van de economische situatie en de ontwikkelingen over de jaren 2006-2018 voor het maritieme cluster. Het maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

De Nederlandse Maritieme cluster (PDF | 97 pagina's | 1,6 MB)