Eindrapportage Beleidstafel Droogte

Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte.

Eindrapportage Beleidstafel Droogte (PDF | 77 pagina's | 1,7 MB)