Hoe branches naar de toekomst van hun bedrijven kijken: een quickscan

Veel ondernemers zijn doorgaans vooral bezig met het uitoefenen van hun vak en minder met strategisch vooruit kijken. Vooral kleinere ondernemers. Iedereen voelt wel aan dat de economie verandert, en snel ook.

Hoe branches naar de toekomst van hun bedrijven kijken: een quickscan (PDF | 31 pagina's | 8,6 MB)

Bedrijven zullen zich moeten aanpassen om levensvatbaar te blijven in de toekomst. Brancheorganisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Directie Ondernemerschap van het ministerie van EZK heeft in het kader van het MKB-actieplan samen met MKB-Nederland de visie van een reeks brancheorganisaties op dit vraagstuk in beeld laten brengen via een quick scan. De resultaten dienen voor nadere beleidssturing en doorontwikkeling.