Kamerbrief over voortgang uitwerking Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Minister Van Engelshoven stuurt een brief over de voortgang van de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

Kamerbrief over voortgang uitwerking Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (PDF | 3 pagina's | 220 kB)