Aanvullende adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2021-2024

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de aanvullende adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

Aanvullende adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2021-2024 (PDF | 1 pagina | 181 kB)