Onderzoek in-, door- en uitstroom schoolleiders in het primair onderwijs

In dit onderzoek zijn de drijfveren van schoolleiders in kaart gebracht. Wat waren hun motieven om schoolleider te worden en in hoeverre willen zij dat ook blijven? Het primaire doel is hierbij om inzicht te krijgen in de succesfactoren voor het behoud van schoolleiders en zij-instromers.

Onderzoek in-, door- en uitstroom schoolleiders in het primair onderwijs (PDF | 57 pagina's | 939 kB)