Stappenplan voor het afstootproces van monumenten

Het stappenplan heeft als doel om in het proces vanaf de overtolligstelling tot aan een verkoop van rijksmonumenten de betrokken rijkspartijen gezamenlijk te laten optrekken. Het gaat om het RVB als eigenaar, de rijksbouwmeester en de RCE als adviseur in het vergunningsproces (Wabo-traject).

Stappenplan voor het afstootproces van monumenten (PDF | 1 pagina | 52 kB)