Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen - Doelstellingen scope en aanpak

Er wordt toegewerkt naar een plan van aanpak voor de structurele verbetering en vernieuwing van de dienstverlening door Toeslagen.

Vernieuwing Dienstverlening Toeslagen - Doelstellingen scope en aanpak (PDF | 17 pagina's | 7 MB)