Doorlichting Agentschap Telecom

De Regeling agentschappen schrijft voor dat ten minste eens in de vijf jaar het functioneren van een agentschap wordt beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. In 2013 heeft de vorige doorlichting van Agentschap Telecom plaatsgevonden. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Financiën is Agentschap Telecom in de afgelopen maanden wederom doorgelicht.

Doorlichting Agentschap Telecom (PDF | 35 pagina's | 552 kB)