Toelichting regelingen kinderopvangtoeslagaffaire

Dit document is slechts bedoeld ter duiding van de hoofdlijn van de verschillende regelingen om gedupeerde ouders recht te doen in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit document is nadrukkeiijk geen vervanging of verandering van de formele vastlegging van alle regelingen.

Toelichting regelingen kinderopvangtoeslagaffaire (PDF | 18 pagina's | 3,6 MB)