Eindrapportage Uitvoering verbeterplan Gentherapie

Het rapport gaat over maatregelen uit het verbeterplan voor procesvoering en uitvoeringspraktijk rond de vergunningverlening van gentherapie onderzoek.

Eindrapportage Uitvoering verbeterplan Gentherapie (PDF | 8 pagina's | 192 kB)