Eindrapport MKBA gegevensuitwisseling

Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van elektronische verpleegkundige overdracht.