Bijlage 4. Bijlage Onderbouwing en Evaluatievan het voorstel (C

De bijlage geeft een toelichting op de doelstellingen, doeltreffendheid, doelmatigheid, ingezette beleidsinstrumenten en financiƫle gevolgen voor het Rijk van het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 - 2023.