Veilig online 2020 - Medewerkers bedrijfsleven (vitaal en niet-vitaal)

Inzicht in houding en gedrag met betrekking tot online veiligheid onder medewerkers en ICT-verantwoordelijken.

Veilig online 2020 - Medewerkers bedrijfsleven (vitaal en niet-vitaal) (PDF | 87 pagina's | 6,1 MB)