Bijlage 1 bij Eindrapport Ketens en Knopen - Case studies type 1-2 OV-knooppunten (Den Bosch, Maastricht, Dordrecht) - achtergrondinformatie