Rapport Publieke Waarde Scan: Circulaire Economie September 2020

De Publieke Waardescan (PWS) beoordeelt het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (RPCE). De PWS bekijkt het RPCE in samenhang met een groot deel van beleidsartikel 21 (Duurzaamheid) van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarnaast gaat de PWS in op de inspanningen van andere ministeries.

Rapport Publieke Waarde Scan: Circulaire Economie September 2020 (PDF | 58 pagina's | 948 kB)