Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2020

Onderstaand verschillende onderzoeksrapporten die in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren worden behandeld en kort samengevat. De Trendrapportage is begin december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage bij de Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2019-2020 (PDF | 81 pagina's | 1,3 MB)

IPTO: vakken en bevoegdheden, peildatum 1 oktober 2019 (PDF | 83 pagina's | 3,1 MB)

Loopbaanmonitor onderwijs 2020 (PDF | 170 pagina's | 2,7 MB)

Rapportage zij-instroom Leraren 2020 (PDF | 27 pagina's | 1,4 MB)

De toekomstige arbeidsmarkt voor personeel in po, vo en mbo 2020-2030 (PDF | 72 pagina's | 2,5 MB)

Van de rapportage 'De toekomstige arbeidsmarkt voor personeel in po, vo en mbo 2020-2030' zijn ook regionale rapporten voor het primair onderwijs en regionale rapporten voor het voortgezet onderwijs verschenen.