Synergie in en met allianties

In opdracht van de directie Emancipatie (OCW) heeft het Verwey-Jonker Instituut een procesevaluatie uitgevoerd naar het werken met strategische partnerschappen. Het doel van de procesevaluatie is om vast te stellen in hoeverre de nieuwe manier van werken voldoet aan de verwachtingen die ten grondslag lagen aan het ontwerpen van de subsidieregeling. De belangrijkste conclusies zijn dat de nieuwe manier van werken tot meer focus en minder versnippering van subsidiegeld heeft geleid. Ook is de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties versterkt.

Synergie in en met allianties (PDF | 37 pagina's | 1,0 MB)