De Arbeidsmarktpositie van Transgender Personen

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW heeft SEOR onderzoek gedaan naar de belemmeringen voor transgender personen op de arbeidsmarkt, eventuele knelpunten in bestaande verlofregelingen en mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren. De belangrijkste conclusie is dat een regeling voor transitieverlof wenselijk is om de achterstandspositie van transgender personen op de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarnaast wordt de noodzaak onderstreept voor brede actie om de positie van de totale en diverse groep transgender personen te versterken.

De Arbeidsmarktpositie van Transgender Personen (PDF | 48 pagina's | 835 kB)