Evaluatierapport Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken (COKZ)

Evaluatie COKZ, eindrapport. Sinds 1 januari 2010 valt het Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken (COKZ) onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, die
voorschrijft dat zbo’s periodiek worden geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Evaluatierapport Controle Orgaan voor Kwaliteits Zaken (COKZ) (PDF | 55 pagina's | 913 kB)

Het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees en eieren.