Ongevallen met lichte elektrische voertuigen (LEVs); inzichten vanuit de literatuur

In het kader van de beleidsvoorbereiding voor een nieuw nationaal toelatingskader voor lichte elektrische voertuigen (LEVs), is aan TU Delft gevraagd om op basis van een literatuurstudie onderzoek te doen naar de ongevallencijfers van LEVs.

Ongevallen met lichte elektrische voertuigen (LEVs); inzichten vanuit de literatuur (PDF | 19 pagina's | 1,5 MB)

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

  • De ongevalsregistratie bij LEVs is onvoldoende en onvolledig.
  • Letsel bij de e-step ongevallen verschilt duidelijk van letsel bij fietsen en e-fietsen.
  • In de beperkte ongevalsdata zien we dat veel ongevallen bij de e-step gebeuren door onervaren gebruikers, zowel wat betreft het voertuig als wat betreft de regelgeving.

Op basis van de huidige ongevalscijfers is het onmogelijk om risicoprofielen op te stellen voor de verschillende typen LEVs.