Comply or Explain

Rapport over de verkenning van het principe 'Comply or Explain' (Pas toe of Leg uit') in relatie tot het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025.

Comply or Explain (PDF | 21 pagina's | 286 kB)