Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

Periodieke evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Sim. De Sim richt zich op het planmatig onderhoud van gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten. De beleidsreactie op dit rapport wordt voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (PDF | 138 pagina's | 2,0 MB)