Plan van AanpakPilots Houtstookarme/ HoutrookvrijeWijken

Het plan van aanpak richt zich op de pilot uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) op wijkniveau om de uitstoot van houtstook terug te dringen en woonwijken houtstookvrij/houtrookarm te maken. De pilot richt zich daarbij op particuliere haarden en kachels voor binnenshuis.