Bijlage 1: Validatie van GTS advies van 29 januari 2021

Advies van de Gasunie Transport Services B.V. (hierna: GTS) over de hoeveelheid gaswinning uit het Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022 en de jaren daarna.

Bijlage 1: Validatie van GTS advies van 29 januari 2021 (PDF | 26 pagina's | 350 kB)