Referentieraming OCW 2021

De referentieraming 2021 presenteert de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2035. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2020.

Een publieksvriendelijke weergave van de referentieraming 2021 is te vinden op de website Onderwijs in Cijfers.

Data uit het rapport van de referentieraming zijn beschikbaar in Open Document Format.

Referentieraming OCW 2021 (PDF | 104 pagina's | 1,6 MB)