Perceptie van drones

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor een veilige integratie van drones in het luchtruim en stimuleert innovatieve toepassingen met drones. Nieuwe toepassingen van drones kunnen ook plaats vinden op plekken waar logischerwijs mensen te verwachten zijn. Daarom is onderzocht wat het acceptatieniveau van Nederlanders ten opzichte van drones is. En of er nog situaties te onderscheiden zijn waarin de inzet van drones eerder geaccepteerd wordt dan in andere situaties.

Perceptie van drones (PDF | 86 pagina's | 4,7 MB)